اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ شعر، شوق عشق…

شوق عشق

هر جا به ناز چهره گشودست نوگلی
آنجا ز شوق نغمه زنان است بلبلی
آری زعشق تازه گلی هست گر که هست
در طرف کوه و دشت نوایی و غلغلی
باز آکه بی وجود تو ای نازنین نگار
ما را نماند صبر و قرار و تحملی
در باغ و راغ هر چه نظر می کنم نداشت
حسنی که داشت بر گل رویت تفضلی
بنمای چهره، ای گل شاداب و شاد کن
غمگین دل شکسته ی جواد توکلی
از کتاب مجموعه شعر شاید که تو باشی، سروده جواد توکلی محمدی

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ توانا بود هر که دانا بود…

روی چیزهای مهم تمرکز کنیم
از آدم کوچک توقع کار بزرگ داشتن بی خردی و وانهادن کارهای خرد به افراد بزرگ، کفران نعمت است. تنها، قرار دادن افراد بزرگ در کارهای بزرگ و گذاشتن هر کس به فراخور توانش در جایگاهش عین عدل است.
تنها چیزی که مهم است نگاه ما به خودمان است.
پس زمان تصمیم‌گیری به عقاید و ارزش‌هایمان وفادار بمانیم و از انجام آنچه که فکر می‌کنیم درست است خجالت نکشیم.
ما فقط مدعی حمایت از دانش آموزان هستیم
اگر از موقعیت شغلی خود میترسیم! اگر توانایی مقابله با بی عدالتی ها را نداریم و صرفا فقط می خواهیم خودی نشان دهیم یا  عوام فریبی کنیم؛ از شعار دادن در امور جاری بپرهیزیم
شاید به نظر کار ساده‌ای برسد اما بیشتر مردم برای تعیین اولویت‌هایشان وقت نمی‌گذارند و وقتی نوبت به تصمیم‌گیری می‌رسد دیگران به‌جای آن‌ها نظر می‌دهند
احساسات ما را متقاعد می‌کنند که هر نتیجه ناخواسته‌ای مساوی با نابودی است.
با هیچ‌کدام از اتفاقات بالا دنیا به آخر نمی‌رسد. اما اگر به این احساسات تن دهیم در حقیقت به ترس‌هایمان اجازه دادیم که بر ما غالب شوند. واقعیت این است که ما انسان‌ها در پیش‌بینی اینکه اتفاقات بد چه تأثیری بر احساسات ما می‌گذارند آن‌قدرها موفق نیستیم. درواقع در اغلب موارد ما همه جوانب را در نظر نمی‌گیریم و این به ترس‌های ناخودآگاه ما مجال رشد می‌دهد.

با عرض معذرت از کاربران محترم متن قبلی به دلیل اینکه نگرانی مدعی قبلی فقط شعار بود و ترس از موقعیت شغلی حذف شد.

روزگارتون بر وفق مراد و خداوند پشت و پناهتان.