آلبوم های قدیمی…

آلبوم های قدیمی…

آلبوم های قدیمی
افسوس ! هیچ تصویر دیجیتالی نمی تواند ما را ببرد به لحظه ای که عکس توی اون ثبت شده.
کهنه پرست نیستم ولی اهل خاطره، چرا.
وقتی فکر می کنم چند ساله سراغ آلبوم های قدیمی نرفتم از
خودم خجالت می کشم، تازه خجالتم وقتی بیشتر می شود که
به روزی فکر می کنم که تمام این عکس ها را اسکن کردم تا ماندگار شوند
ولی ماندگاری به قیمت فراموش کردن آلبوم هایی تمام شده
که سال ها پیش عکس ها را با ذوق توی اون چسبانده بودم
اما حالا نمی دانم گوشه ی کدام گنجه یا انباری دارند خاک می خورند.
آلبوم های قدیمی، عکس های مقوایی زرد شده، لحظه های ثبت شده توی قاب کوچک،
چه کارکنم که من را ببخشید؟! …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>