اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ باز مدرسه ی عبرت…

باز مدرسه ی عبرت ،مهد خرد، … مدرسه ی عشق و خاطره …آغوش گشوده است ..

باز مدرسه ی عبرت
عبرت این بار نیز عارف و عامی را به شهادت گرفته که شیرازه ی ناگسستنی گذشته و آینده ی این دیار است …
این بنای ماندگار ، در طلیعه ی شورانگیز بهار ،میزبان دیده ها و دل های جستجوگری است که همراه با قدوم طرب انگیز بهار قدم بر خاک این دیار می گذارند..
عبرت،میعاد عاشقان جستجوگری است که عزم دیدن دارند .دیداری از شهر هزاره ها ،دیدار از خاکی که گذشتگان این سرزمین به نظر و قدم همت خویش کیمیا کرده اند … و دراین رستاخیز طبیعت ، آنان که خاک را به نظر کیمیا کرده اند، تو را از اعماق هزاره ها می خوانند …
بنای ماندگار عبرت ‌وریگاره سرآغاز دیدارمان از شهر هزاره ها …
برخیز تا بر شاخه ی این صبح دلاویز ،سرود عشق و زیبایی را بار دیگر در کنار هم بسراییم. ..

جشنواره گردشگری نوروزی ریگاره، مکان برگزاری دبستان عبرت محمدیه

متن از دکتر مرزوق. عکس از رضا شاطریان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>