اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ بودجه فرهنگی شهرداری کجا هزینه می شود؟

بودجه فرهنگی شهرداری کجا هزینه می شود؟

شهرداری ها می توانند در کنار سازمان های دیگر ، تحولی عظیم در حوزه ی فرهنگ و مراکز فرهنگی ایجاد کرده و روحیه ی شهروندان را با تکیه بر فعالیت های متنوع فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگی شهرستان ، تا حد بسیار زیادی بالا برده و سهم بسزایی در این امر مهم داشته باشند .
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﻮﻕ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺵ بگنجاند . ﺍﻳﻦ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺟﺪﻱ ﺑﻪﺣﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺧﻼء ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ این ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﺪ .
بودجه فرهنگی شهرداری آنقدر هست که انتظار برود خروجی فرهنگی مفیدی از آن بیرون بیاید اما در طی سال های گذشته جز چند نشریه در سطح شهر که بعضا خواننده چندانی هم ندارند، و اکثرا هم در حمایت مدیران شهری و شهرداری است که بار فرهنگی چندانی ندارد و عملا اقدامات فرهنگی خاصی از سوی شهرداری نایین دیده نشده است.
نکته مهم اینجاست، سازمان هایی که فعالیت فرهنگی می کنند گاهی آنقدر خط فکری متفاوت دارند که فعالیت های فرهنگی یکدیگر را خنثی می کنند و همین مساله مردم را دچار سردرگمی فرهنگی می کند.
حالا سوال اصلی اینجاست که بودجه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری کجا هزینه می شود که اثری از آن نیست و چرا شورای شهری ها به وضعیت آن رسیدگی نمی کنند؟!
نبود امکانات فرهنگی، می تواند در دراز مدت صدمات جبران ناپذیری بر بدنه فرهنگی جامعه وارد سازد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>