اصفهان/ پایگاه ممتی، نایین/ تشابه اسمی…

محمدیه نایین
تصویر نمایی از قلعه محمدیه تابستان ۹۵…

محمدیه قزوین

تصویر تابلو مربوط به محمدیه حوالی شهرستان قزوین.
عکس: برگرفته از گروه ساباط…
***

شعر_فروغ_فرخزاد

آخ … چقدر روشنی خوبست، چقدر روشنی خوبست و من چقدر دلم میخواهد که یحیی یک چارچرخه داشته باشد و یک چراغ زنبوری و من چقدر دلم میخواهد، که روی چارچرخه ی یحیی میان هندوانه ها و خربزه ها، بنشینم و دور میدان محمدیه بچرخم. آخ … چقدر دور میدان چرخیدن  خوبست. چقدر روی پشت بام خوابیدن خوبست، چقدر باغ ملی رفتن خوبست، چقدر سینمای فردین خوبست و من چقدر از همه ی چیزهای خوب خوشم  میآید و من چقدر دلم میخواهد، که گیس دختر سید جواد را بکشم…

 پی_نوشت: منظور میدان محمدیه در پایتخت
موفقیت همگان آرزوی ماست…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>