اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ تصاویر تاسوعا و عاشورا…

تصاویر تاسوعا و عاشورا…

1

شب تاسوعا، محمدیه هیئت عزاداران حسینیه پادرخت.

2

روز عاشورا، شبیه خوانی در شهر بافران.

3

روز عاشورا، محمدیه هیئت عزاداران حسینیه میدان بالا.

4

روز عاشورا، محمدیه هیئت عزاداران میدان بالا، حسینیه عاشورگاه.

12

روز عاشورا، محمدیه حسینیه عاشورگاه.

11

عصر روز عاشورا، محمدیه حسینیه میدان بالا.

05

عصر روز عاشورا، هیئت عزاداران میدان بالا.

14

شب عاشورا، محمدیه حسینیه پادرخت مرایم سنتی جوش.

6
روز عاشورا، مراسم سنتی شال زنی شهر بافران.

7

شب عاشورا، محمدیه هیئت عزاداران حسینیه پادرخت.

8

روز عاشورا، محمدیه هیئت عزاداران حسینیه پادرخت.

9

روز عاشورا، حسینیه شهر بافران.

13

شب عاشورا، محمدیه هیئت عزاداران حسینیه پادرخت.

16

شب عاشورا، محمدیه هیئت عزاداران حسینیه پادرخت.

17

شب عاشورا، محمدیه هیئت عزاداران حسینیه پادرخت.

10

روز عاشورا، محمدیه هیئت عزاداران حسینیه پادرخت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>