اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ دلنوشه: پهلوانان نمی میرند…

پهلوانان نمی میرند… به قلم حمید عسکری

photo_2016-ppp-52

بخش عمده اي از لذت مرد بودن اين است كه زنت، عشقت ، خواهرت ، مادرت كارهايي را از تو بخواهند كه خودشان نمي توانند. باز كردن شيشه هوا گرفته خيار شور بلندكردن لبه مبل و جلو كشيدن يخچال و گاز و تعويض لاستيك پنچر و بالا آوردن ده كيسه ميوه و چمدان سفر بخشي از اين لذتها هستند. بارها برق شيرين نگاه همسرم و احساس غرور دخترم را در انجام اين كارهاي كوچك  ديده ام از خدا كه پنهان نيست از شما چه پنهان بارها اين كارها را خودشان مي توانسته اند انجام بدهند و خواستند از قدرت من لذت ببرند و بارها بعد از انجام اين كارها خودم را لوس كرده ام و آخي هم گفته ام و بوسه ريزي هم بر دستم نشسته است. فاجعه آنجا آغاز ميشود كه اين كارها را قرار باشد جلوي مهمان انجام بدهي ترس ريزي ته دلت را مي لرزاند جلوي چشم غريبه نه مي تواني خودت را لوس كني و نه بوسه اي در كار است. دنيا اسلوموشن ميشود و خواه ناخواه فرو دادن بزاق دهان سخت مي شود. نهايت تلاشت را ميكني كه از دهن مردي از مهمانها “بده من بابا پيزوري ” نشنوي. خنده ها موذيانه ميشوند و حكم گلادياتوري را پيدا مي كني كه از زخم خوردنت لذت مي برند. فاجعه وقتي عميق تر مي شود كه در شيشه خيار شور را چسب قطره اي زده باشند. شيشه باز نشود تو شايد براي دقايقي ته گلويت مزه سيب زميني خام ميگيرد ولي تو هنوز براي دخترت پدري و براي همسرت مردي و تكيه كند … بهانه هم براي بوسه كه فراوان است…اينها را گفتم كه بگويم بهداد عزيز شيشه خيار شور دويست و چهل پنج كيلويي ات را چسب زده بودند و جلوي چشم ميلياردها نفر گفتند بازش كن ولي بازش كردي ولي قبول نكردند. من فداي تاولهاي دستهايت بشوم پهلوان. دمت گرم . خدا را شكر كه دخترت نوزاد بود و اشكهايت را نديد. دم همسرت گرم كه دوري ات را تحمل كرد و در دشوار ترين لحظات تنهايي را تحمل كرد. تهمينه هاي سرزمينم فراق رستمشان را بر نجات ايران همواره ترجيح داده اند. پهلوان دنيا همين است اشكهايت را ديدم و به اين نتيجه رسيدم كه : مرد براي  هضم دلتنگياش پاش بيافته گريه هم مي كنه. شيشه باز كردنت را ديدند و قبول نكردند مهم نيست مهم اين است تو براي مردمت به جنگ چند صد كيلو فولاد سرد و يخ زده رفتي و با افتخار شكستش دادي. فقط يك خواهش پروازت كه نشست چمدانت را كه گرفتي مسير سالن ترانزيت تا پله برقي ها را چند قولوپ آب بخور و بغضت را فرو بده و به هموطنانت لبخند بزن گريه كني گريه مي كنيم ها …گريه هايت را بگذار براي شانه هاي صبور همسرت… سرت را بالا بگير رستم پهلواني به يك گردالي زرد رنگ روي سينه نيست…

نویسنده: حمید عسکری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>