اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ شاهکار ادبی…

شاهکار ادبی

((نوشته ای که ذیلا از نظر خواننده گرامی می گذرد نامه ای است که مرحوم میرزا محمد الویری به مرحوم احمدخان امیرحسینی سیف الممالک فرمانده فوج قاهر خلیج رقمی داشته که #شروع تا #خاتمه نامه تمام از #حروف_بی_نقطه_الفبا انتخاب و در نوع خود از شاهکارهای ادب زبان پارسی بشمار می آید.انگیزه نامه و موضوع آن قلت درآمد و کثرت عائله و تنگی معیشت بوده است.))

توضیح اینکه قریه الویر از توابع بخش خرقان شهرستان ساوه می باشد و این نامه در زمان ناصرالدین شاه نوشته شده است.

سر سلسله امرا را کردگار احد امر و عمر سرمد دهاد. دعاگو محمد ساوه ای در کلک و مداد ساحرم و در علم و سواد ماهر، ملک الملوک کلامم مسائل حلال و حرام. در کل ممالک محروسه اسم و رسم، در علم معلم و در هر اصل مؤسسم.

در کلک عماد دومم در عالم *** در علم و حکم مسلم کل امم

سر سلسه اهل کمالم اما *** کو طالع کامکار و کو مرد کرم؟

دلمرده آلام دهرم، کوه کوه دردها در دل دارم، مدام در دام وام و علی الدوام در ورطه آلام دهرم. هر سحر و مسا در واهمه و وسواس که مداح که گردم و که را واسطه ی کار آرم که مهامم را اصلاح دهد و دو سه ماهم آسوده دارد. مکرر داد کمال دادم و در هر مورد مدح معرکه ها کردم. همه گوهر همه دُر همه لاله همه گل، همه عطار روح همه سرو دل، اما لال را مکالمه و کر را سامعه و کور را مطالعه آمد. همه را طلا سوده در محک ادراک آورده احساس مس کردم و لا مساس گو آمدم. اما علامه دهرم، ملولم و محسود و عوام… محمود و مسرور… لا اله الا الله وحده وحده.

دلا در گله مسدود دار در همه حال *** که کارهای همه عکس مدعا آمد

علاوه همه دردها و سرآمد کل معرکه ها عروس مهر در آرامگاه حمل درآمد. عالم و عام، لام و کرام، صالح و طاح، صادر و وارد، کودک و سالدار، گدا و مالدار، همه در اصلاح اهل و اولاد و هر کس هر هوس در معامله و سودا دارد آماده واطمعه و هر سماط گرد آورده، حلوا و کاک، سرکه و ساک، کره و عسل، سمک و حمل، گرمک و کاهو، دلمه و کوکو، امرود و آلو الی کلم و کدو، همه در راه، مگر دعاگو که در کل محرومم و در حکم کلمعدوم. اگر موهوم معلوم معادل سه صاع کرده و دو درم ارده گردد حامد و مسرورم. مگر کرم سرکار اعلی که سر الولد سر الولد در او طلوع کرده و دادرس آمده، دردها دوا، وامها ادا و کامها روا گردد.

له طول عمر کطول المطر *** سواء له الدرهم و المدر

دهد مرد را کام دل و کردار او *** همه عمر آسوده و کامکار

دل آرا همه کار و کردار او *** ملک در سما مادح کار او

طول الله عمره و دمره حاسده، و هلک اعدائه، اعطه ماله، اصلح احواله و اسعد اولاده مادام السماء./پایان

فایل صوتی این اثر در کانال تلگرامی mamatiir@گوش کنید بسیار زیبا
با تشکر از محمد افضل آقایی نایینی بابت اجرای این اثر زیبا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>