اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ قلم دوربین، روز طبیعت و محمدیه…

قلم دوربین، روز طبیعت و محمدیه…

13-1

۱۳ فروردین ۹۶ روز طبیعت، محمدیه نایین

13-2

۱۳ فروردین ۹۶ روز طبیعت، محمدیه نایین

13-3

۱۳ فروردین ۹۶ روز طبیعت، پنبه کاری سنتی محمدیه نایین

13-4

۱۳ فروردین ۹۶ روز طبیعت، در جمع بزرگترها میدان کبیر محمدیه نایین

13-5

۱۳ فروردین ۹۶ روز طبیعت، پنبه کاری سنتی محمدیه نایین

13-6

۱۳ فروردین ۹۶ روز طبیعت، پنبه کاری سنتی محمدیه نایین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>