اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ نایین در روند تاریخ…

نایین در روند تاریخ…

%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86

تصویر: موقعیت نایین در قرن چهارم هجری. مأخذ: اصطخری، ص ۳۲

تا اوایل قرن ۱۴ هجری در منابع تاریخی از نایین بیشتر به عنوان قصبه یاد شده است. در کتاب بستان السیاحه متعلق به دوره قاجار، در باره نایین چنین گفته شده: « نایین قصبه ای است دلنشین از قصبات اصفهان و محلی است مسرت توأمان در زمین هموار واقع و جوانب آن واسع است و قرب دوهزار باب خانه در اوست و قرای معمور و فصامات اوست. آبش خوب و هوایش مرغوب». گفته اند که بعد از سال ۱۳۲۰شمسی نایین به طور ضمنی جزء شهرهای کشور محسوب شد اما در سال ۱۳۲۷ از نظر رسمی و اداری به عنوان شهر شناخته شد و بخشداری آن به فرمانداری تبدیل شد. همچنین در سرشماری سال ۱۳۳۵ با آن که جمعیت شهر کمتر از پنج هزار یعنی حداقل عمده جمعیت یک شهر بر پایه ظوابط آن هنگام بود به سبب مرکزیت اداری آن در ناحیه، در گروه شهرها منظور شد. البته نهادهای اداری شهر به تدریج از سال ۱۳۰۰به بعد تاسیس شدند. ژاندارمری در سال ۱۳۰۰شمسی، اداره راه در سال ۱۳۰۴، بهداری در سال ۱۳۰۶، پست و تلگراف در سال ۱۳۰۷، آمار و ثبت احوال در سال ۱۳۱۶، ثبت اسناد در سال ۱۳۱۶، بانک ملی در سال ۱۳۱۶ و شهرداری در سال ۱۳۱۷تأسیس شد.
برگرفته از کتاب نایین شهر هزاره های تاریخی: حسین سلطان زاده…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>