اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ پایان مسابقات نوروزی فوتبال گل کوچک جام کوثر محمدیه…

پایان مسابقات نوروزی فوتبال گل کوچک جام کوثر محمدیه…

1

تیم فرش محمدیه مفام اول مسابقات نوروزی فوتبال گل کوچک جام کوثر محمدیه.

2

تیم شاهین محمدیه مفام دوم مسابقات نوروزی فوتبال گل کوچک جام کوثر محمدیه.

3

تیم خونه به خونه مفام سوم مسابقات نوروزی فوتبال گل کوچک جام کوثر محمدیه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>