بافت های تاریخی نایین

بافت های تاریخی نایین

رنگ ازرخسار بافت های تاریخی نایین پریده

اصالت وهویت یک سرزمین به معماری گذشته وآثارتاریخی است

که در دل آن جای گرفته بنابراین نباید به بهای مدرن کردن چهره شهری

که مدعی معنویت و فرهنگ است بامشاهده تخریب آثار کهن دست روی دست گذاشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>