بوی ماه مدرسه…

بوی ماه مدرسه

بوی ماه مدرسه…
باز آمد بوی ماه مدرسه *** بوی بازی های راه مدرسه
بوی ماه مهر ماه مهربان *** بوی خورشيد پگاه مدرسه
از ميان کوچه های خستگی *** می گريزم در پناه مدرسه
باز می بينم ز شوق بچه ها *** اشتياقی در نگاه مدرسه
زنگ تفريح و هياهوی نشاط *** خنده های قاه قاه مدرسه
باز بوی باغ را خواهم شنيد *** از سرود صبحگاه مدرسه
روز اول لاله ای خواهم کشيد *** سرخ بر تخته سياه مدرسه
قیصر امین پور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>