حاضران در کربلا به روایت تاریخ…

حاضران در کربلا

حاضران در کربلا به روایت تاریخ…
حاضران در کربلا سه دسته بودند: یکی امام حسین (ع) که حاضر به بیعت نشد و تا آخرین نفس، ایستاد و جنگید و خون داد و خودش، فرزندانش و حتی طفل شش ماهه اش را به مسلخ شهادت برد اما قدمی از هدف و عقیده اش عقب نشینی نکرد.
یکی یزید بود که آمده بود بیعت بستاند به هر قیمتی، ایستاد و یکی یکی خاندان اهل بیت را به شهادت رساند اما کوتاه نیامد چون خودش را بر حق می دانست و حسین را باطل.
و اما نفر سوم عمر سعد بود که با لشگریانش به کربلا آمده بود و راه را برحسین بن علی بسته بود اما هنوز تکلیفش با خودش روشن نبود. هم نمی خواست رو در روی پسر پیامبر بایستد، هم وسوسه ی عمارت ری رهایش نمی کرد. سرگردان بود بین دنیا و آخرتش، اما در نهایت نه دنیا برایش ماند و نه آخرت…
و سوال آخر پیام اینکه چند نفرمان عمر سعدیم؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>