خاطره بازی…

A Trip Through The Heart Of Central Iran

خاطره بازی…
دوستی می گفت گذشته را رها کنید خاطره بازی خوب نیست در لحظه باید زندگی کرد و از مرور گذشته های تلخ و شیرین دور شد. می گفت بگذارید گذشته در گذشته باقی بماند امروز را برای همین امروز زندگی کنید و… من اما هنوز هم از مرور خاطره های گذشته لذت می برم، هنوز هم با به خاطر آوردن روزهای خوش کودکی و نوجوانی و همه خاطره هایش غرق شور و حس نابی می شوم که وصف ناپذیر است. من هنوز هم عاشق خاطره بازی ام خوب یا بدش بماند، ما باید از خاطرات گذشته درس بگیریم. تابستان برای من مترادف روزهای خوش بود. هم معنی بازی و شادی و شور کودکانه، هم معنی نوشتن و خواندن و پرواز دادن جسم و روح. شادی مطلق، حال خوب، روزهایی که دیگر هیچوقت تکرار نمی شوند. روزهایی که دیگر بعید میدانم تجربه شان کنیم اما خیلی دلم میخواد اگر یک روزی فرصت تکرارش فراهم شد برای کودکان نسل فردا روایت کنیم از حال خوش آن سالها، از سال هایی که حتی خیلی از ما اسباب بازی و… نداشتیم ولی حال دلمون خوب بود، از روزهایی که خونه هامون قدیمی و کلنگی بود ولی حال دلمون خوب بود. آری من هنوز هم عاشق خاطره های خوش گذشته ام !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>