روز جهانی عکاسی…

روز جهانی عکاسی

روز جهانی عکاسی…
عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ عکاسی دارای سه جنبه ی علمی، صنعتی و هنری است؛ به‌ عنوان یک پدیده ی علمی متولد شد، به‌ شکل یک صنعت گسترش یافت و  به عنوان هنر تثبیت شد. عکاسی توسط یک فرد کشف و  تکمیل نشده‌ است، بلکه نتیجه ی تلاش بسیاری از افراد در زمینه‌های مختلف و اکتشافات و نوآوری‌های آنان در طول تاریخ است.
در دنیایی که همه چیز خیلی زود فراموش می‌شود، عکس‌ها سندی هستند که با ثبت یک لحظه، راوی تاریخ می‌شوند. لحظه ی کوتاهی که در قاب کوچک عکاس‌ها ثبت می‌شود، آن‌ قدر قدرتمند است که می‌تواند خشم، زیبایی، ظلم، امید و اندوه نهفته در دورن خود را به چشم‌هایی که نظاره‌گر آن هستند، منتقل کند…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>