عاشقانه ها…

عاشقانه ها

عاشقانه ها…
عزیزِ مصر نیستم، یا هیچ کجای دیگر… ولی می دانم عزیزِ دنیا می شوم، آن شب که تو بیایی! ما که قدمان به بازارِ شما نرسید یوسف جان، این بار بیا و شما خریدار ما باش. کارِ سختی نیست. اینجا که مثل بازار شما شلوغ نیست عزیز. کنعانی که نباشی هیچ جا برایت شلوغ نیست. سیاه که باشی بازارِ هیچ شهری به رویت آغوش باز نمی کند. این جا مرا جز این خواستنت، که میان شلوغیِ بازار برایت گفتم و نشنیدی، خریداری نیست… یک شب که خیلی دلم گرفته است، یک شب که همدستِ عقربه های ساعت شده، ایستاده است و نمی گذرد، یک شب مثل همین امشب، که نامهربان، سحر نمی شود که نمی شود، به خانه ام بیا. عقربه ها را ناز کن تا دوباره ساعت آغاز شود. اصلا عقربه ها را برگردان، آن قدر تا به ساعتِ شلوغیِ بازار برسیم. به آن لحظه ها که دل در دلم نبود که دستت به دستم بدهد دست روزگار! یک شب به خانه ام بیا و بگو به پاسِ این همه سخت جانی ام، این بار تو آمده ای که خریدار من باشی! به رسمِ بازار برده فروشان بخواه دندان هایم را ببینی. اصلا تو بیایی که خواستن نمی خواهد، تو بیایی باز لب به خنده باز می کنم و می بینی که سپیدی دندان هایم را هزار قصه ی نگفته است با سرخیِ لب هایت. به رسمِ بازار برده فروشان بخواه پیراهن برکنم، اصلا تو بیایی پیراهن می خواهم چه کار؟ ای که الهی پیراهنم آغوشت! نشد که خانه چراغان کنم که می آیی، شبی بی چراغانی بیا، سایه ات که به درگاه بیفتد، دنیایی چراغان می شود، به همان سایه ات قسم! می گفتی: دیوانه ای مثل تو تنها نمی ماند، دیوانه ها همیشه خریدار دارند. بیا و ببین تنهاییِ دیوانه ای را که از همیشه تنهاتر است، تنهاتر است و دیوانه ی بیشتر، بیا و ببین که این روزها دیگر کسی دیوانه نمی خواهد! از سیاهیِ این شب چاه تر، کجا بروم که تو را پیدا کنم یوسف جان؟ بیا و بگذار برای یک بار هم که شده تاریخ وارونه قصه بنویسد. بگذار به خونخواهیِ تمامِ عاشقانه هایی که سیاهانِ تاریخ شبانه نوشته اند، برای یکبار هم که شده قصه اینجوری باشد که سپیدی بود که شبی دلش هوایِ سیاهش کرد! بیا تا تمام شود این قصه ی سپید و سیاه! روی حرف من حساب کرده اند، مرا شرمنده ی این عاشقانه ها نکن، من به این عاشقانه ها قول داده ام که می آیی…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>