عوام فریبی- مردم فریبی…

عوام فریبی

عوام فریبی- مردم فریبی…
«عوام فریبی» یا «مردم فریبی» عبارتست از اغوای خلق از طریق دادن مواعید و شعارهای فریبنده و دروغین. عوامفریب کسی است که ادعای او دروغ با وعده های بی پایه و بدون پشتوانه، با تحریف حقایق سعی می کند مردم را به سوی خود بکشد و موافقت، تحسین و پشتیبانی آنان را جلب کند. آوردن نمونه برای نشان دادن مفهوم عوامفریبی زائد است. هدف همان طور که گفتیم اغواء مردم است از راه سخنان فریبنده، کاهی را کوهی جلوه گر ساختن و وعده های سرخرمن دادن. نمونه دیگر عوامفریبی که در داخل توده ی مردم زیان بسیار به بار می آورد اغوای مردم از طریق دادن شعارهای به ظاهر مثبت و فریبنده، ایراد سخنان به ظاهر حق طلبانه ولی بی محتوا است که هدف آن هم جلب موافقت مردم تنها به اتکاء همین فریبندگی جملات دروغین بدون پشتوانه عمل واقعاً مثبت پیگیر و اصولی است. اینجاست که عوامفریبی کارساز کار دیکتاتوری ، استثمار و سرمایه داری است. در این نوع از مردم ستیزی، اولین حربه اصلی ایجاد تفرقه و شیوع نزاع های مردمی علیه خودشان است. باور اصلی رویکرد عامه گرا، باور به مردم و عامه آنان است و در اساسنامه و مرامنامه خود همواره بدنبال تحقق منافع کوتاه و میان مدت مردم بوده و از مشارکت خود ایشان درجهت تلاش و تمهید زمینه های توفیق، توسعه و سعادت کنونی و آتی آنان بهره می گیرند. و در عین حال از عوام زدگی فاصله می گیرند. درهمین راستا صاحبان فکری این رویکرد با داعیه هدایت مردم، عمدتا از بطن توده های مردم جدا شده و با بیگانگی فکری و اجتماعی با مردم به نوعی جدایی از مردم میل یافته و در نهایت با تک افتادگی و حرکت بی پشتوانه، دستخوش نوعی تجرد، توهم و انتزاع اندیشی شده و به اصطلاح مشکلات مردم را درپشت درهای بسته به چاره جویی می نشینند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>