فرهنگی، هنری/ معرفی کتاب فیلمنامه ی « طلا »…

معرفی کتاب

معرفی کتاب فیلمنامه ی « طلا »…
کتاب فیلمنامه ی « طلا » اثر ناصر طالبی نژاد؛ تلاشی در جهت روایت رنجی که بر آدم های پیرامون نویسنده می رود: ” ….. با نگاهی نه چندان ناتورالیستی به آدم های در سایه قرار گرفته و منزوی، پرسش ها و مکنونات ذهنی شان را در سه دوره جستجوی هویت، کشف هویت و انکار آن نمایان می سازد. و از این چند پاره شدن، باورها و نگرش های دیگری را طرح میکند که امیدوارم از پس انتقال بخشی از آنچه رفت، برآمده باشم. نثر به کار رفته نیز با بضاعت قلمی که مربوط به همان زمان نگارش است، بیشتر از ادبیات است تا نثری که فیلمنامه و نمایش طلب می کند. گرچه در سبک و سیاق فیلمنامه نویسی به شیوه ی ایرانی، این نوع نثر مؤثرتر افتاده، به خصوص برای نسلی که در حال تجربه و آموختن است.”

با تشکر از: عقیل قیومی محمدی…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>