مراقبت ازگفتار و کردار…

مراقبت ازگفتار و کردار…

مراقبت ازرفتار
بیاییم به طور دائم مراقب و مواظب گفتار و کردار خود باشیم.
چون این مراقبت ها انسان را به مرحله ای می رساند که بتواند،
محاسبۀ نفس داشته باشد و آن محاسبه، ما را در حد معینی قرار می دهد که خودمان را فراموش نکنیم.
در این صورت خدا را فراموش نمی کنیم و قطعا در طول زندگی، موفق به معنای واقعی خواهیم شد.
با یاری حق…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>