نایین/ مصلی نایین…

مصلی نایین

نایین/ مصلی نایین…
باغی آرامگاهی ست که بنای میان باغ برای یادبود و مقبره پیشینیان خاندان پیرنیا است .این بنا در قسمت شمالی ودر جهت رو به قبله باغ احداث شده است.محل اصلی تختگاه در باغ ایرانی بر بالای محور تقارن قرار گرفته است.ایوان، شاه نشین و سرابستان در این جایگاه قرار دارند که غالباً با چشم انداز هایی زیبا از باغچه هایی با گل های رنگین و ردیف درختان کنار جوی های دوسمت گذر محوری باغ. آب مورد نیاز شرب مردم از باران که در آب انبارها جمع می شد آب انبار مصلی که در کنار باغ مصلی واقع است به صورت یک فضای عمومی خود را نمایان کرده است. پیش از آنکه باغ مصلی با این نام شناخته شود، با نام باغ (حاجی) خوانده می شد چون از قناتی با همین نام آبیاری می شد. فضای بسته مجموعه (باغ مصلی) و فضای باز(آب انبار) در میان چهار خیابان شهر نائین که به میدانچه ای از شهر می رسد. این مجموعه از همجواری دو بخش مستطیل شکل تشکیل شده، که هریک با نمایی متمایز، شاخصی در میان دیگر عرصه های شهری است. مستطیل شرقی در میان دیواری حصار مانند و بلند جای دارد که اطراف باغ کشیده شده است و چهار برج در چهار گوشه آن برپا است. از خیابان شمالی، گنبد فیروزه ای رنگ بنای میان باغ مشخص است. در بخش غربی باغ بنای آب انباری بزرگ در زیر زمین احداث شده است با مشخصه ی بادگیر بلند هشت وجهی که در میان فضای باز پا برجاست. سمت شرقی آب انبار مسلط به دیوار کنگره دار باغ است، در میان حصار دو بادگیر دیگر آب انبار است که با بنایی که راه پله دسترسی پاشیر آب انبار است، ارتباط دارد و از درون باغ می توان به پاشیر آب انبار راه یافت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>