معرفی شعرای نایین/ میرزاحسن مصاحبی محمدی متخلص به «حیرت»…

حیرت

حیرت…
حیرت فرزند شاعر معروف عبرت است. در سال ۱۲۸۶ خورشیدي پا به عرصه وجود نهاد. چون در تهران متولد شده است به حیرت تهرانی معروف است. خودش می گوید: در کودکی نامم عبدالجواد بود، سپس غلامرضا نهادند، سپس چون مرا ناخوشی سخت رسید بر آن شدند تا نامم را بگردانند پس مرا حسن نامیدند و این خوي بیشتر خاوریان به ویژه ایرانیان است. شرح حال خود و خاندانش را به طور مفصل همراه با اشعارش در جلد دوم مدينة الادب ذکر کرده است. قسمتی از غزل حیرت:
افسوس که در شهر شما دادرسی نیست
فریاد رس مردم بیچاره کسی نیست
دانم که به جایی نرسد ناله ولیکن
فریاد از آن است که فریاد رسی نیست
بر هر که ببینی به دل او هوسی هست
در خاطر ما غیر وصالت هو سی نیست
با بانگ دف و چنگ بده باده که ما ر ا
از محتسب اندیشه و بیم از عسسی نیست
بر گلشن وصلش همه کس راه ندادند
باغی است وصالش که در او خار و خسی نیست
حیرت هله تا چند گران جانی و سستی
وامانده در این راه به غیر از تو کسی نیست
برگرفته از: کتاب فرهنگ نایین.

عکس از: کتاب تاریخ نایین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>