معرفی مفاخر نایین/ حاج مبرزاحسین مصاحبی محمدی…

میرزاحسین مصاحبی محمدی

میرزاحسین مصاحبی محمدی…
آقای حاج میرزاحسین مصاحبی فرزند میرزا غلامرضا در سال ۱۳۰۲ شمسی در محمدیه نایین متولد شد. انسانی وارسته، شریف و بزرگوار و خیر، دارای حسن خط و عشق و علاقه به ادبیات و شعر، سال هاست که ساکن تهران است. درگذشته به تجارت فرش مشغول بوده است. لازم به ذکر است که ایشان بانی نشر تذکرة سخنوران نایین تألیف جلال بقایی بودند و آب انباري را در کنار شیخ زین الدین محمدیه بنا نهادند و عمارت ویران شیخ زین الدین را هم تعمیر کردند.
وی در شهریور ماه ۱۳۹۴ چهره در نقاب خاک کشید و به دیار باقی شتافت روحش شاد و یادش گرامی…
اشعار زیر را مرحوم جلال بقایی سرودند که بر سر در آب انبار بر روي کاشی نقش بسته است.
به یمن همت مردي شریف و پاك نهاد
شد این بناي مشید در این مکان بنیاد
ز خویش نام نکویی چنان به جاي گذاشت
که با گذشت زمان هم نمی رود از یاد
خوش آنکه در اثر بذل مال و حسن مآل
به روزگار چنین یادگار از او ماناد
بقایی از پی تاریخ آن به شمسی گفت
بناي خیر که آن را مصاحبی بنهاد
و نیز بقعه ي ویران شیخ زین الدین
به جنب بر که شد از بذل همتش آباد

برگرفته از: کتاب فرهنگ نایین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>