مهاجرت و حاشیه نشینی…

مهاجرت و ...

مهاجرت و حاشیه نشینی…
این روزها با توجه به جذابیت های زندگی در شهرهای بزرگ و نبود امکانات زندگی امروزی به خصوص اشتغال جوانان، خدمات درمانی،مکان های تفریحی و…کمتر کسی است که رغبت به زندگی درروستا و شهرهای کوچک را داشته باشد. به طور مثال ما شهروندان نایینی برای تفریح به کدام بوستان یا پارک برویم؟ برای درمان به کدام مرکز درمانی جهت ارائه حد اقل خدمات مراجعه کنیم؟ جوانان ما با کدام شغل یا امنیت شغلی به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک فکر کنند؟ این همه را درشرایطی بررسی کنید که این روزها سخن از بحران خشک سالی کشور هم درمیان است و خیلی نمی توان روی توسعه کشاورزی به روش های سنتی حساب کرد مگر اینکه قرار باشد اتفاق بزرگی درتغییر شیوه های کشت و… در جامعه رخ دهد.
برقرار باشید، خدا نگهدار.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>