میراث فرهنگی

میراث فرهنگی                    (تصویر:قنات محمدیه نایین)

قنات محمدیه
میراث فرهنگی کشور درحفظ امنیت استراتژیک ما در دنیا نقش دارد. برای اینکه کشوری وقتی چهره متمدنانه خود را نشان داد، به لحاظ افکار عمومی درجهان نمی شود به آن تعرض و توهین کرد.
وقتی ما زبان فارسی را به عنوان یک میراث معنوی پاسداری کنیم از هویت هزاران ساله باتمدن وریشه دار خود جهت ماندگاری آن دفاع کرده ایم.
عمر محدود ما وقتی متصل می شود به میراث فرهنگی و معنوی، ما می شویم هزاران ساله…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>