وقتی که تنهای تنها می شوی…

وقتی که تنهای می شوی

وقتی که تنهای تنها می شوی…
وقـــتی که دوســــتانت، درست در حسـاس ترین لحظه رهایت می کنند
وقتی که طوفان امتحان، خاشاک دوستی های سطحی را می رباید
و لجن متعفن خودخواهی و منفعت طلبی را نمایان می سازد
وقتــــی که هیچ تکیه گاهـــــــــی برایت نمــــــی ماند
و هیچ دستی خالصانه به سویت دراز نمی گردد
یک پناهــــگاه می ماند که هیچ حادثه ای نمی تواند آن را از تو بگیرد
او حتــــــی در مـقـابـل بـدی هـای تـو خوبـــــــــــــــی مـی آورد
و روی زشتــــــــی های تو پـرده ی اغماض مـــی افکند
اگر بدانی که محبت و اشتیاق او به تو چقدر است
بنـد بنـد تـنــت از هــــم مـــــی گســــــلد
حتــماً دانســــته ای او کیســـــت!؟
پس چرا در انتها به او برسی
از او آغـــاز کن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>