پایگاه ممتی، نایین/ دلنوسته: « دَمی را عشق است»!…

دمی

« دَمی را عشق است»!…

بعضی از جمله ها را زیاد می شنویم و می خوانیم. د رنتیجه انگار معنا و مفهوم اصلیشان را از دست می دهند. مثلا آدم هر روز  با خواندن نقل قول های گرانبها ی بزرگان و جملات حکیمانه  توی گروه های مختلف شبکه های اجتماعی  دچار خفقان و مشت بر دیوار کوبیدن می شود. ” قشنگ باش تا دنیا قشنگ باشد دیالیزا پاپورا “. بذر در چشم های تو خانه دارد وگرنه زندگی آن قدرها هم بذری نیست. مونالیزا بذرافشان” . “من و تو آدمیم. ما و شما و ایشان نیز. ظهیرالدین آدمیت “… گذشته از شوخی،  هجمه ی روزانه ی جملات قصار،  از مخاطب تمرکز روی معنایشان را  می گیرد. همان طوری که تکرار یک عمل زشت قبحش را می ریزد ، تکرار حرف های زیبا هم ارزششان را کم و گوش و ذهن را نسب بهشان بی اعتنا می کند. یکی ازین  جمله های کلیشه شده جمله ی “فرصت را دریاب” است. همان که معلم فیلم انجمن شاعران مرده هم می گفت. “seize the day”. دم را غنیمت بشما. بس که شنیده ایم و خوانده ایم خیلی وقت ها یادمان می رود که یعنی چه. به گمانم یعنی این که اگر دلتان برای شنیدن صدای دوستتان، خواهرتان، برادرتان و… تنگ شده تلفن را بردارید و بی توجه به زمان و مکان و فضای آفتابی یا غبارآلود رابطه به او زنگ بزنید و بگویید که فقط دلتان خواست صدایش را بشنوید. یعنی این که تا جایی که می شود و شئونات اجازه می دهد و متهم به بی اخلاقی و غیره نمی شوید احساسات خوبتان را نشان بدهید. نگذارید حسرتی بماند، یعنی این  که فقط علم نیست که زکات نشر  دارد. همه ی احوال خوب همه ی مهربانی ها باید هزار باره منتشر شوند. نباید از ” خوب بودن ” خجالت کشید. عیبی ندارد اگر فکر کنند که ابله و ساده لوحیم. فکر کنند که پوست کلفت و بی خیالیم. حتی اتهام خجستگی و فرخندگی را هم به جان بخریم. به گمانم زندگی نباید چیزی جز این ها باشد. لحظه ای حال خوب. لحظه ای دلتنگی برای یک عزیز. لحظه ای مهربانی. لحظه ای تماشای زیبایی و… کاش هیچ کداممان اینها را توی چرخه ی روزمره  تکراری مان فراموش نکنیم. حواسمان به لحظه ها و دَم ها باشد. همسایه ای داشتیم که می گفت دعا می کنم خدا دَم بدهد و غم را ببرد. حتمن منظورش همین دمَ ها و لحظه های خوب بوده.

البته نه همیشه!…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>