پایگاه ممتی، نایین/ دومین ماه سال…

پایگاه ممتی، نایین/ دومین ماه سال…

دومین ماه سال

اردیبهشت را می شود یک گوشه تکیه زده به دیوار نشست، پاها را جمع کرد توی بغل و آرام آرام عاشقی کرد! اردیبهشت را می شود آرام آرام مرد…! به من باشد می گویم هیچ عشقی نباید توی اردیبهشت تمام شود. هیچ دلی نباید توی اردیبهشت بگیرد، تنگ شود، اصلا اردیبهشت را باید دوباره از نو عاشق شد! بهار باید اول جاده دل بستن باشد. اول عاشقی کردن ها، اردیبهشت را باید کامل عاشقی کرد! آن زمان که دل و احساست بنفش ملایم است و دنیا عینهو رنگین کمان چند رنگ عشوه می آید و چشمک می زند، اردیبهشت را باید روی دور آهسته زندگی گذاشت و زندگی کرد. اردیبشهت را باید از پشت تمام شال های نخی رنگی به تماشا نشست، ملایم، آرام، یواش، دقیقا، « یواش»…

عکس از: محبوب…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>