پایگاه ممتی، نایین/ زندگی! جاری باش…

3

زندگی! جاری باش…

راه برو، بنشین، زندگی کن،  بدون آن که فکر و آرزویی کنی. بگذار تا رودخانه زندگی بدون برخورد با صخره های فکر و آمال در تو جاری شود. بگذار تا زندگی بدون هیچ واهمه ای در تو روان گردد. ترس معنایی ندارد، چیزی را از دست نخواهی داد. جای هیچ نگرانی نیست زیرا مرگ تنها آن چه را که تولد به تو بخشیده است از تو می گیرد . به هر حال روزی این اتفاق خواهد افتاد ، بگذار تا زندگی در تو جاری باشد . در باره هیچ چیزی آرزو و فکری در سر نداشته باشید. حتی آرزوی رسیدن به جاودانگی و اشراق نیز آرامش دریاچه وجودتان را برهم می زند و شما را منجمد و یخ بسته می کند. هم چون سنگ به جسمی مرده بدل می کند. جریان وجودتان متوقف می شود. این جریان همان زندگی است ، همان خداوند است، ابدیت است. هر نوع آرزویی، چه دنیوی و چه آرزوی جاودانگی حرکت به سوی آلایش است. در اصل “آرزو” آلایش است. زندگی همین جا جاری است و شما با آرزو ها به جاهای دیگر می نگرید و این گونه می شود که زندگی را ازکف می دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>