کارگاه های عبابافی محمدیه

کارگاه های عبابافی محمدیه

اگر گذرتان به محمدیه افتاد. حتما سری هم به کارگاه های عبا بافی این منطقه بزنید که در نزدیکی قلعه ی تاریخی محمدیه ساخته شده اند و جذابیت دیدن آنها از تماشای قلعه کمتر نیست.همان گونه که استحضار دارید عبای نایین از لحاظ مرغوبیت وظرافت به شهرت جهانی رسیده است. این صنعت دستی وسنتی نایین در محیط کاملا سنتی نیز تولید می شود .
 
کار گاه های عبا بافی محمدیه مجموعه ای از تقریبا۱۵کارگاه سنتی است البته در قدیم تعداد این کار گاه ها بسیار بیشتر بوده است همه ی این کار گاه ها با تکنیک کند در دل زمین حفر گردیده است وبیش از چند سال مولد بهترین عبای جهان بوده و هستند .
 
هنر عبا بافی یکی از صنایع دستی قدیمی و ظریف شهر نایین است که سالهاست در محمدیه رواج دارد و میتوان گفت روزگاری شغل بسیاری از مردم این منطقه به حساب می آمد. در هر عبا بافی تقریبا ۸ تا ۱۰ نفر مشغول به کار بوده اند و آمار بافتشان آنقدر بالا بود که سالانه تا پنج هزار عدد عبا از این شهر صادر می شده است اما امروزه تعداد آنها در چند کارگاه باقی مانده به یکی دو نفر می رسد.
 

برای دیدن تصاویر کارگاه های عبابافی محمدیه به گالری سایت مراجعه نمایید یا بر روی تصویر زیر کلیک کنید :

 

بیشتر بخوانید

کارگاه های عبابافی محمدیه

کارگاه های عبابافی محمدیه

اگر گذرتان به محمدیه افتاد. حتما سری هم به کارگاه های عبا بافی این منطقه بزنید که در نزدیکی قلعه ی تاریخی محمدیه ساخته شده اند و جذابیت دیدن آنها از تماشای قلعه کمتر نیست.همان گونه که استحضار دارید عبای نایین از لحاظ مرغوبیت وظرافت به شهرت جهانی رسیده است. این صنعت دستی وسنتی نایین در محیط کاملا سنتی نیز تولید می شود .
 
کار گاه های عبا بافی محمدیه مجموعه ای از تقریبا۱۵کارگاه سنتی است البته در قدیم تعداد این کار گاه ها بسیار بیشتر بوده است همه ی این کار گاه ها با تکنیک کند در دل زمین حفر گردیده است وبیش از چند سال مولد بهترین عبای جهان بوده و هستند .
 
هنر عبا بافی یکی از صنایع دستی قدیمی و ظریف شهر نایین است که سالهاست در محمدیه رواج دارد و میتوان گفت روزگاری شغل بسیاری از مردم این منطقه به حساب می آمد. در هر عبا بافی تقریبا ۸ تا ۱۰ نفر مشغول به کار بوده اند و آمار بافتشان آنقدر بالا بود که سالانه تا پنج هزار عدد عبا از این شهر صادر می شده است اما امروزه تعداد آنها در چند کارگاه باقی مانده به یکی دو نفر می رسد.
 

برای دیدن تصاویر کارگاه های عبابافی محمدیه به گالری سایت مراجعه نمایید یا بر روی تصویر زیر کلیک کنید :

 

بیشتر بخوانید

کارگاه های عبابافی محمدیه

کارگاه های عبابافی محمدیه

اگر گذرتان به محمدیه افتاد. حتما سری هم به کارگاه های عبا بافی این منطقه بزنید که در نزدیکی قلعه ی تاریخی محمدیه ساخته شده اند و جذابیت دیدن آنها از تماشای قلعه کمتر نیست.همان گونه که استحضار دارید عبای نایین از لحاظ مرغوبیت وظرافت به شهرت جهانی رسیده است. این صنعت دستی وسنتی نایین در محیط کاملا سنتی نیز تولید می شود .
 
کار گاه های عبا بافی محمدیه مجموعه ای از تقریبا۱۵کارگاه سنتی است البته در قدیم تعداد این کار گاه ها بسیار بیشتر بوده است همه ی این کار گاه ها با تکنیک کند در دل زمین حفر گردیده است وبیش از چند سال مولد بهترین عبای جهان بوده و هستند .
 
هنر عبا بافی یکی از صنایع دستی قدیمی و ظریف شهر نایین است که سالهاست در محمدیه رواج دارد و میتوان گفت روزگاری شغل بسیاری از مردم این منطقه به حساب می آمد. در هر عبا بافی تقریبا ۸ تا ۱۰ نفر مشغول به کار بوده اند و آمار بافتشان آنقدر بالا بود که سالانه تا پنج هزار عدد عبا از این شهر صادر می شده است اما امروزه تعداد آنها در چند کارگاه باقی مانده به یکی دو نفر می رسد.
 

برای دیدن تصاویر کارگاه های عبابافی محمدیه به گالری سایت مراجعه نمایید یا بر روی تصویر زیر کلیک کنید :

 

بیشتر بخوانید

کارگاه های عبابافی محمدیه

کارگاه های عبابافی محمدیه

اگر گذرتان به محمدیه افتاد. حتما سری هم به کارگاه های عبا بافی این منطقه بزنید که در نزدیکی قلعه ی تاریخی محمدیه ساخته شده اند و جذابیت دیدن آنها از تماشای قلعه کمتر نیست.همان گونه که استحضار دارید عبای نایین از لحاظ مرغوبیت وظرافت به شهرت جهانی رسیده است. این صنعت دستی وسنتی نایین در محیط کاملا سنتی نیز تولید می شود .
 
کار گاه های عبا بافی محمدیه مجموعه ای از تقریبا۱۵کارگاه سنتی است البته در قدیم تعداد این کار گاه ها بسیار بیشتر بوده است همه ی این کار گاه ها با تکنیک کند در دل زمین حفر گردیده است وبیش از چند سال مولد بهترین عبای جهان بوده و هستند .
 
هنر عبا بافی یکی از صنایع دستی قدیمی و ظریف شهر نایین است که سالهاست در محمدیه رواج دارد و میتوان گفت روزگاری شغل بسیاری از مردم این منطقه به حساب می آمد. در هر عبا بافی تقریبا ۸ تا ۱۰ نفر مشغول به کار بوده اند و آمار بافتشان آنقدر بالا بود که سالانه تا پنج هزار عدد عبا از این شهر صادر می شده است اما امروزه تعداد آنها در چند کارگاه باقی مانده به یکی دو نفر می رسد.
 

برای دیدن تصاویر کارگاه های عبابافی محمدیه به گالری سایت مراجعه نمایید یا بر روی تصویر زیر کلیک کنید :

 

بیشتر بخوانید

کارگاه های عبابافی محمدیه

کارگاه های عبابافی محمدیه

اگر گذرتان به محمدیه افتاد. حتما سری هم به کارگاه های عبا بافی این منطقه بزنید که در نزدیکی قلعه ی تاریخی محمدیه ساخته شده اند و جذابیت دیدن آنها از تماشای قلعه کمتر نیست.همان گونه که استحضار دارید عبای نایین از لحاظ مرغوبیت وظرافت به شهرت جهانی رسیده است. این صنعت دستی وسنتی نایین در محیط کاملا سنتی نیز تولید می شود .
 
کار گاه های عبا بافی محمدیه مجموعه ای از تقریبا۱۵کارگاه سنتی است البته در قدیم تعداد این کار گاه ها بسیار بیشتر بوده است همه ی این کار گاه ها با تکنیک کند در دل زمین حفر گردیده است وبیش از چند سال مولد بهترین عبای جهان بوده و هستند .
 
هنر عبا بافی یکی از صنایع دستی قدیمی و ظریف شهر نایین است که سالهاست در محمدیه رواج دارد و میتوان گفت روزگاری شغل بسیاری از مردم این منطقه به حساب می آمد. در هر عبا بافی تقریبا ۸ تا ۱۰ نفر مشغول به کار بوده اند و آمار بافتشان آنقدر بالا بود که سالانه تا پنج هزار عدد عبا از این شهر صادر می شده است اما امروزه تعداد آنها در چند کارگاه باقی مانده به یکی دو نفر می رسد.
 

برای دیدن تصاویر کارگاه های عبابافی محمدیه به گالری سایت مراجعه نمایید یا بر روی تصویر زیر کلیک کنید :

 

بیشتر بخوانید