کاشی های زیر لعابی آبی – سفید نایین

کاشی های زیر لعابی آبی – سفید نایین
کتیبه ی زیر لعابی آبی و سفید حسینیه ی پادرخت محمدیه
در این بررسی کاشی کاری زیر لعابی دوره ی قاجار نایین جایگاه ویژه ای دارد .در اواخر قرن ۱۸ میلادی تولید سفال اساسا در اصفهان متمرکز شده بود اما این اصلا به این معنی نیست که دیگر مراکز مانند شیراز نطنز ونایین مهم نبودند.حسینیه ها و تکایای نایین از کتیبه های کاشی کاری آبی- سفید ی بهره می بردند که باید در طبقه بندی کاشی کاری زیر لعابی گروهی خاص را برای آنها در نظر گرفت.این کاشی ها که دارای زمینه ی سفید و نقش آبی یا بر عکس هستند  بدنه ی خمیر سنگی با کیفیتی دارند .مضمون بیشتر نقوش به اشعار پارسی با خط نستعلیق است.وقف نامه ها ونذورات کاشی کاری زیر لعابی نیز در حسینیه های نایین دیده می شوند که می توان به حسینیه های پادرخت محمدیه  کلوان  چهل دختران  پنجاهه  باب المسجد و …اشاره کرد.

 

بیشتر بخوانید