پاکوه – شیرکوه (کوه شیر) + تصاویر

پاکوه – شیرکوه (کوه شیر) + تصاویر

منطقه پاکوه در شمال غربی شهرستان نائین و به فاصله ۳۰ کیلومتری مرکز شهرستان در محدوده چهار موقعیت جغرافیایی واقع شده است.

شیرکوه (کوه شیر) نیز درهمین منطقه وجود دارد.

برای دیدن ادامه تصاویر به “ادامه متن” مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید