اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ جشن نوروزگاه…

جشن نوروزگاه…

جشن نوروزگاه

فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: شهرستان نایین رتبه نخست برگزاری رویداد نوروزگاه را در استان اصفهان به خود اختصاص داده است

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ قلم دوربین، جشنواره نوروزی مراسم نمادین عروسی سنتی نایین

مراسم نمادین عروسی سنتی نایین(۹ فروردین)

1

3

2

تصاویر: کانال میراث فرهنگی نایین

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ دلنوشته-میخواهم تسلیم محض باشم…

دلنوشته
محمدیه
میخواهم تسلیم محض باشم…
بهار بعد از همه تکاپوهای هیجان انگیز اسفند نرم نرمک و آرام از راه رسید و همراه شدنش با بارانهای یکریز و گاه سیل آسا حال زمین و اهل زمین را تلطیف کرد و آرامشی خاص به طبیعت بخشید..بر سفره هفت سین نشستیم و مثل هر سال با اضطرابی شیرین برای آرامش و حال خوش همه دعا کردیم..امسال برای آنان که مایه آرامشم بودند و مهربانی بی حدشان حس خوب حضور خدا در ثانیه هایم را دوچندان کرد دعا کردم که خداوند بودنش را و برکاتش را لحظه ای از دلهایشان دور نکند.
حس بهتری داشتم به لحظه طلوع سال نو… آرامش بیشتری و اطمینان بیشتر و واقعی تری به حضور خدا… حالا انگار بیشتر از قبل باور دارم که هست که حواسش به همه چیز هست که هیچ چیز از زیر ذره بین نگاهش دور نمی ماند که لحظه ای حتی آنی چشمانش را از مراقبتمان نمی بندد… و بابت تمام حال خوشمان ممنون اوییم.
سال قبل که شروع شد برنامه های کلانی برای یکسالم ترسیم کرده بودم که سعی کنم برای میسرشدنشان و وقتی به پایان سال رسیدیم به برکت نگاه همیشه همراه و دستان یاریگر معبود اتفاقات پیش بینی نشده ای افتاد که شکرگزاریم را دوچندان کرد… و امسال هم زیر سایه لطفش توی ذهنم اهدافی پیش بینی کردم که سالم برای رسیدن به آنها هدفدار پیش برود و امیدوارم باز هم مثل همیشه کمکم کند تا رسیدن به مقصود… و میدانم و ایمان دارم که باز هم چنان دلچسب و همدل و همراه کنارم خواهد بود که حتی اتفاقاتی که فکرش را هم نمیکنم به خوبی و خیر ممکن سازد . باور عمیق و اساسی امسالم این است که سر ارادت ما و آستان حضرت دوست… و میخواهم تسلیم محض باشم در مقابل خواست او و میدانم بهترین ها را محقق خواهد کرد…

نوشته شده توسط: یک دوست

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ قلم دوربین، محمدیه کارگاه گلیم بافی…

قلم دوربین، محمدیه کارگاه گلیم بافی…

001

جناب آقای عباسعلی پوربافرانی، نماینده محترم شهرستان های نایین و خوروبیابانک، گلیم بافی…

002

جناب آقای دکتر رومیانی، معاون امورحقوقی مجلس سازمان میراث فرهنگی کشور، گلیم بافی…

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ بازدید دکتر رومیانی معاون امورحقوقی مجلس سازمان میراث فرهنگی کشور

بازدید دکتر رومیانی معاون امورحقوقی مجلس سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیر کل میراث استان،

نماینده محترم و مسئولین شهرستان نایین از آسیاب آبی ریگاره محمدیه و کارگاه های عبابافی محمدیه.

01

02

03

 04