اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ جشنواره فرهنگی ورزشی مدافعان حرم…

جشنواره فرهنگی ورزشی مدافعان حرم… فینال مسابقات فوتبال گل کوچک

photo_2017-08-02_21-49-22

قهرمان مسابقات فوتبال گل کوچک جام مدافعان حرم تیم آتلیه امیرعلی

photo_2017-08-02_21-49-36

کسب مقام دوم مسابقات گل کوچک جام مدافعان تیم فرش

photo_2017-08-02_21-49-45

کسب مقام سوم مسابقات گل کوچک جام مدافعان تیم کلیدسازی حسین

photo_2017-08-02_21-49-53

دیدار رده بندی مسابقات گل کوچک جام مدافعان تیم فجر و کلیدسازی حسین
تصاویر: رضا شاطریان محمدی