چرخ ودوک

چرخ ودوک

IMG_20141218_121127
در روزگارانی نه چندان دور یعنی زمانی که وسایل زندگی و کار مثل امروز متنوع و زیاد نبوده، زنان در پناه صدای چرخ پشم ریسی و دوک آرام می‌گرفتند. دوک‌ریسی در نایین برای زنان وسیله امرارمعاش ودرعین حال سرگرم‌کننده نیز بوده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>