مد گرایی…

A Trip Through The Heart Of Central Iran 25 Years After Khomeini's Death

مد گرایی…
طبیعی است لازمه پیشرفت تغییر است و با تغییر نگرش ها جایگاه ارزشها نیز عوض می شود. فکر کنم همه موافقید که زندگی سخت شده است یعنی اینکه از صبح تا شب تلاش، کار، زحمت وخستگی و… آخر سر عدم آرامش و آسایش. ارتقاء سطح زندگی و بالارفتن توقعات انسان در این دوره و مد و مدگرایی و تشریفات و تجملات اضافی و دست و پاگیر و اختلاف شدید طبقاتی، بیکاری، سطح پایین درآمد، بخشی از عوامل سلب آرامش و آسایش بسیاری از اقشار مردم هستند. اما بخش عمده این عوامل به شیوه ی زندگی و روابط ما برمی گردد و مسبب بسیاری از نا آرامی ها خود ما هستیم از جمله: یک سری قاعده و قانون های عارضی که بر زندگی ما تحمیل شده است. چشم و هم چشمی، مدگرایی این روزها بسیار شایع است و جزو بیماری های مزمن و واگیردار شده است همه سعی می کنند به هر قیمتی شده از این قافله عقب نمانند از وسایل منزل و اسباب و اثاث گرفته تا وسیله نقلیه و نقشه ساختمان و در و دیوار و نمای خانه و لباس و طلاجات و رفتار و کردار و منش و اخلاقیات و … فکر نمی کنم کسی با پیشرفت و ترقی مشکلی داشته باشد و یا نخواهد از پیشرفته ترین امکانات بهره جوید ولی ای کاش افرادی که احساس می کنند به هر قیمتی باید آخرین مدل ها را داشته باشند در صورت نیاز و با علم و آگاهی نسبت به فلسفه انجام این کار اقدام کنند نه از روی تقلید و چشم و هم چشمی و…

بازی بیلیارد…

بیلیارد

بازی بیلیارد…
زندگی مثل بازی بیلیارده
باید بدونی کی، چگونه، کجا بایستی
باید از ابزار مناسب استفاده کنی
باید همه ی زاویه ها رو خوب ببینی
باید درست انتخاب کنی
باید یکی یکی موانع رو از سر راه برداری
تا آخر به هدفت برسی
اگر یه جا بلغزی، اگر یه جا اشتباه ببینی؛ اگر یه جا اشتباه انتخاب کنی، توپت گل نمیشه.
تغییر: وقتی بازی می کنی به تدریج سبک خاص خودت را پیدا می کنی ولی این مانع نمیشه از اینکه دست آدم های موفق را نبینی. وقتی سعی می کنی تغییر کنی متوجه میشی آموخته های قبلی چقدر سفت در دست و مغز فرمان دهنده ات فیکس شده اند! شیوه ی جدید ضربه زدن به توپ را آزمایش می کنی و در کمال تعجب می بینی برخلاف الگوی ذهنی قبلیت، زیباتر و برنده تر است. حالا جرات می کنی تغییر کنی و می فهمی تغییر آسون نیست. این درست مثل خود زندگیه، سبک زندگی ات را بلدی، عادت داری بهش و سر یه کلاس یا با دیدن یه فیلم یا مواجهه تو ی یک مهمونی به خاطر گفتگو با یک نفر متوجه میشی سبک های بهتری هم هست که هم به تو میاد هم خیلی موفق تره از آن«چه تو در چندسال گذشته به دست آورده ای!» خب حالا می خواهی تغییر کنی و این کار سخت است ولی ارزشش را دارد که نرم نرم استیل بازی زندگی ات را تغییر دهی.
حرفه ای گری، نه شانس: بیلیارد برای اکثر آدم ها، بازی شانس است، یه کم با تخته نرد براشون فرق می کنه ولی قصه اینه که بیلیارد بسیار قانون مند است، اگر بی حوصله بازی در نیاری و زاویه ها و محل اصابت توپ ها و مقدار نیروها را حساب کنی، دستانت می شوند مغزت و در یک لحظه می بینی که همه چیز بازی مغز توست نه شانس و اقبال و… توانگری یک فلسفه زیستن است نه یک شانس. تصمیم می گیری به هر قیمتی موفق بشی ولی موفقیت فقط در صورتی امکان دارد که تعادل داشته باشی.
لذت ببر از برنده شدن بقیه: تو ی بیلیارد گاهی به قدری ضربات حریف زیباست که باید براش دست بزنی. تو ی زندگی هم باید برای قشنگ زیستن دیگران دست بزنی تا جرأت کنی برنده بشی…
خلاقیت: وقتی همه برای باز کردن بازی در اولین ضربه توپ را مقابل مثلث می گذارند ، بعدها می فهمی این یک دستور لا یتغیر نیست بلکه می تونستی از زوایای دیگری هم بازی را شروع کنی و فقط خودت«می پنداشتی» تنها شیوه همان است که همیشه دیده ای!

حال دیگران…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

حال دیگران…
ﺍﮔﺮ می خوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ… ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ… ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ! ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮﺱ ﮐﻨﯽ. ﻧﻪ، ﻫﺮﮔﺰ! ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ. ﺩﺭ ﺍین صورت ﯾﺎ دل تنگت می شوند ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮشت می کنند! ﺍﮔﺮ دل تنگ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ؛ به رﺍﺣﺘﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺸﺎﻥ ﮐﻦ ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎن هاﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ. ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺁن ها ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪگویا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺁن ها ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺱ ﺩﺭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺍﺿﯿﺸﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ…
این متن از دکتر الهی قمشه ای به دلم نشست دوست داشتم شما هم با من سهیم شوید.

م. مثل مداد رنگی…

م. مثل مداد رنگی

م. مثل مداد رنگی…
چنانچه نیک اندیش باشید خیر و خوشی به دنبالش خواهد آمد!
آدما شبیه جعبه مداد رنگی من هستند. نه فقط جعبه ی مداد رنگی من… بلکه مثل همه ی جعبه های مداد رنگی هستند فرقی نمی کنه که این جعبه ها مال چه کسانی باشه. مهم اینه…آدما مثل مداد رنگی های من مثل هم نیستند. نمی تونی دوتا مثل هم پیدا کنی. هیچ کدومشون شبیه اون یکی دیگه نیست. با هم متفاوت اند. فرق می کنند. یکی باعث شادی میشه و اون یکی غم رو میاره تو چشمات یکیش کمکت میکنه و در عین حال اون یکی دیگه تا می توونه از تو و شاید هم دنیا فاصله می گیره. با اینکه مداد رنگی های من از هم متفاوت اند باز هم تو یه جعبه و در کنار همند. با همدیگه روی یه کاغذ نقش می کشند. درست مثل آدما که با هم فرق می کنند ولی در کنار هم توی جعبه ی دنیا در یک سو قرار دارند. کاش مشکی آخرین رنگ جعبه مداد رنگیم نبود مشکی شبیه آدمایی که با خودشون قهرند و به همه شک دارند. کاش بین رنگ های شاد بود ولی اگه سیاه نبود. رنگ های شاد دیگه جلوه نداشت. مثل این که آدمای بد باعث میشن آدمای خوب تو چشم بیان.
آدما و مداد رنگی ها… متفاوت ولی با هم.

نایین/ زيبا سازي شهر…

زیباسازی شهر

نایین/ زيبا سازي شهر…
شايد زياد شنيده باشيد كه برخي مديران شهري مي‌گويند: اين همه مشكلات و معضلات شهري داريم، آلودگي هوا، ترافيك، حجم زياد زباله توليدي، آب گرفتگي معابر، پروژه‌هاي نيمه تمام، كمبود اعتبارات و بودجه و… و سپس نتيجه مي‌گيرند كه آيا بهتر نيست بجاي اينكه شهر را بزك كنيم، به حل اين مشكلات مهم بپردازيم و هر زماني كه اين‌ها را حل كرديم، برويم سراغ «زيبا سازي»؟
حتي گاهي اين موضوع در برخي از شهر‌ها از متوليان فضاي سبز شنيده شده كه جاي تعجب بسيار دارد!
پاسخ: اگر شهر را به انساني تشبيه كنيم كه ده‌ها نوع درد و مرض دارد، به معالجه كدام بيماريش بايد برسيم؟ فرض كنيد چشم او مشكل دارد، گوش و دست و پا و كمر او درد دارند، مشكل گوارش و تنفسي دارد و از جهت روح و روان هم وضع مناسبي ندارد. آيا اين درست است كه بگوييم فعلا به معالجه برخي اعضاء فرد بپردازيم و مشكل اعصاب و روان او را بگذاريم در مرحله آخر؟
مسلماً بايد همزمان به معالجه همه بيماري‌هاي اين فرد پرداخت زيرا: اولا متخصصين مربوط به هر يك از اين شاخه‌هاي درماني با ديگري فرق مي‌كند و هر يك كار خود را انجام مي‌دهند (همانطور كه در شهرها هم براي همه وظايف مختلف، واحدهاي گوناگوني مسئوليت دارند و هركدام متخصصين و امكانات خود را دارند)، ثانيا زيبا سازي شهر با روح و روان شهروندان سر و كار دارد. امروزه اكثر پزشكان معتقدند كه سالم سازي روان افراد حتي بسيار مهم‌تر از سالم سازي جسم افراد است. زيرا علاوه بر اينكه روح و روان اهميت بالايي دارد، خودش در تسريع درمان بيماري‌هاي جسمي نيز موثر است. در شهر نيز گرچه فضاي سبز خود يكي از عوامل سالم سازي هوا است، اما اثر مثبت فضاي سبز و زيبا سازي‌ها، روي روح و روان شهروندان اثر مستقیم داشته، منجر به شادابي آنها مي‌شود. اعمال مديريت بر شهروندان راضي و شاد، بسيار راحت تر از مديريت بر شهروندان عصبي و منفي نگر است. حتي امروزه روي مقوله «مديريت شادي» در شهرهاي مختلف دنيا بصورت علمي و سيستماتيك كار مي‌كنند و دائما ميزان شادي و روحيه شهروندان را تحت نظر دارند.
متاسفانه در محمدیه که یکی از بزرگترین محله های قدیمی شهر نایین با قدمتی هزاران ساله و دارا بودن ابنیه های ارزشمند تاریخی محسوب می شود؛ سالیان درازی است که نه از فضای سبز شهری خبری هست نه از زیباسازی؟! ظاهراً مسئولین ذی ربط در زمینه ی سلامت روح و روان همچنین میزان شادی و روحیه شهروندان برنامه ای در دست ندارند. امید است از این پس بیشتر به فکر مهم ترین و قدیمی ترین قسمت شهر تاریخی نایین- محمدیه- باشند.