اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ ۱۳ بدرتون مبارک…

۱۳ بدرتون مبارک…

13

برای شما عزیزان
دلهایی سرشار ازمهربانی
نفسهای بهاری
وقدمهایی درجهت
رضای پروردگار آرزومندم

۱۳بدرتون سرشار ازآرامش و لحظات بیاد ماندنی

تصویر نمایی از گندمزار و قلعه تاریخی محمدیه نایین بهار ۹۶

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ قلم دوربین، بازی های محلی نوروزی قدیمی محمدیه نایین…

بازی های محلی قدیمی محمدیه نایین…

11

بازی مری مری ، یکی از بازی های نوروزی قدیمی در محمدیه
22

بازی ابولی، یکی از بازی های نوروزی قدیمی در محمدیه

33

بازی جیلین کُوک کُو، یکی از بازی های نوروزی قدیمی در محمدیه
ارسال تصاویر توسط: مدنیان محمدی

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ قلم دوربین: مراسم افتتاحیه جشنواره نوروزی ریگاره،

مراسم افتتاحیه جشنواره نوروزی ریگاره، دبستان عبرت محمدیه، عصر دوشنبه..

1

2

3

4

5

6

7

8

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ قلم دوربین،جشنواره نوروزی ریگاره، محمدیه دبستان عبرت…

تلاش شبانه روزی دوستان جهت آماده سازی محل برگزاری جشنواره نوروزی ریگاره(دبستان عبرت)

نوروزی متفاوت در نایین شهر هزاره های تاریخی
1

2

3

4

5

6
جشنواره نوروزی ریگاره، محمدیه دبستان عبرت