اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ همایش بزرگ پیاده روی منتظران مهدی (عج)…

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

نایین: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی منتظران مهدی (عج) جمعه ۹۶/۲/۲۲ ساعت ۷:۳۰ صبح از گلزار شهدای محمدیه به سمت پارک کوهستانی کلیزه
جوایز: ۵ دستگاه دوچرخه، هزینه سفر به مشهد مقدس، سکه طلا، لوازم خانگی و جوایز نفیس دیگر…

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ قلم دوربین پارک کوهستانی کلیزه…

روزگاران را به غفلت مگذران،

در بهاران مست. در خزان دیوانه شو…

1

نایین- پارک کوهستانی کلیزه، غروب ۱۳ اردیبهشت.

2

عکس از: رضا شاطریان محمدی

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ سد خاکی پارک کوهستانی کلیزه نایین…

پاره شدن بند سد خاکی پارک کوهستانی کلیزه و خراب شدن مسیر جاده و هدر رفتن آب سد در پی بارش باران…

1

2

پاره شدن بند سد خاکی پارک کوهستانی کلیزه و خراب شدن مسیر جاده و هدر رفتن آب سد در پی بارش باران…

تصاویر از: رضا شاطریان محمدی

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ بازدید گروهی از جانبازان عزیز جنگ تحمیلی از جاذبه های گردشگری نایین…

بازدید گروهی از جانبازان عزیز جنگ تحمیلی از جاذبه های گردشگری نایین…

جانبازان

عکس: رضا شاطریان محمدی

اصفهان: پایگاه ممتی، نایین/ نظافت پارک کوهستانی کلیزه نایین در آستانه روز طبیعت

نظافت پارک کوهستانی کلیزه نایین در آستانه روز طبیعت

01

بزرگترین لذت در زندگی؛ انجام دادن کاری است که مردم می گویند از عهده آن بر نمی آیی…
نظافت پارک کوهستانی کلیزه نایین در آستانه روز طبیعت توسط مردم
۱۲ فروردین

02

احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است
نظافت پارک کوهستانی کلیزه نایین در آستانه روز طبیعت توسط مردم
۱۲ فروردین