نایین/ کلیپ عاشورا – میدان کبیر محمدیه ۱۳۹۴ – تو اربابی

کلیپ عاشورا – میدان کبیر محمدیه ۱۳۹۴ – تو اربابی

کلیپ هیئت عزادارن محمدیه میدان کبیر – عاشورای حسینی (دوم دی ماه ۱۳۹۴)
تو اربابی با صدای عباس هاشمی
 فیلم برداری و میکس و مونتاژ : ستار شاطریان محمدی. با تشکر از تمام اهالی و هیئت های عزاداری محمدیه امیدوارم مورد قبول واقع شود.
اجر همتون با آقا ابا عبدالله الحسین (ع).
التماس دعا …