بخوانیم و عمل کنیم – بخش اول – سلامتی…

بخوانیم و عمل کنیم – بخش اول – سلامتی

multi

سلامتی :
۱- آب فراوان بنوشید.
۲- مثل یک پادشاه صبحانه بخورید، مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخورید.
۳-  از سبزیجات بیشتر استفاده کنید تا غذاهای فراوری شده.
۴-  با این سه تا E زندگی کنید : Energy، Enthusiasm، Empathy که به ترتیب به معنی : انرژی، شور و اشتیاق، دلسوزی و همدلی می باشد.
۵-  از مدیتیشن، یوگا، نماز و دعا کمک بگیرید.
۶-  بیشتر بازی کنید.
۷-  بیشتر از سال گذشته کتاب بخوانید.
۸-  روزانه ۱۰ دقیقه سکوت کنید و به تفکر بپردازید.
۹-  هفت ساعت بخوابید.
۱۰-  هر روز ۱۰ تا ۳۰ دقیقه پیاده روی کنید و در حین پیاده روی، لبخند بزنید.