نقش های فرعی تیم مافیا

توجه داشته باشید که پدرخوانده و دکتر لکتر، ۲ نقش اصلی و الزامی گروه مافیا هستند و نقش های زیر کاملا فرعی بوده و استفاده از این نقش ها اصلا الزامی ندارد و فقط در بازی های با تعداد شرکت کننده بالا برای اینکه اکثر افراد نقشی در روند بازی داشته باشند، قابل استفاده می باشند.

شاه کش

شاه کش

این نقش ۲ دفعه در طول شب یا مرحله دوم رای گیری می تواند نقش بازیکنی را حدس بزند. اگر درست حدس زده باشد آن بازیکن از بازی حذف می شود.

معشوقه

معشوقه

این نقش معشوقه پدرخوانده است! با مرگ او مافیا از شدت خشم به دو نفر حمله می کنند. با مرگ رییس مافیا، او جای رییس را می گیرد و دستور قتل را می دهد!

صفحه بعدی صفحه قبلی