'گروه مافیا

تروریست

کاراکتر تروریست از اعضای اکیپ مافیا است. اگر این فرد در روز با رای شهروندان کشته شود، این توانایی را دارد تا بتواند یکی از بازیکنان را با خود حذف و یا ترور کند.

مذاکره کننده یا روانکاو

یکی از اعضای مافیا فرد مذاکره کننده است. این فرد می تواند یکی از اعضا را انتخاب و او را عضوی از گروه مافیا کند. اگر مافیا قصد مذاکره داشته باشند این فرد در شب با گاد مطرح می کند.
مافیا پس از انتخاب فرد مذکور چشم های خود را می بندند و خدا بر روی دست فرد انتخاب شده می زند. افرادی که در کاراکترهای کارآگاه و پزشک هستند هرگز نمی توانند به مافیا تبدیل شوند.

جلب

یک شب در طول بازی یک نفر را انتخاب میکند و رای آن شخص در روز بعد شمرده نمی شود. همچنین در مرحله دوم رای گیری، 2 رای به یک نفر یا 1 رای به دو نفر می دهد.

قاتل حرفه ای

در طول بازی موقع شب یک نفر را انتخاب می کند. آن شخص 3 روز بعد وسط روز می میرد (تحت هر شرایطی). البته اگر به گرگ نما یا هزار چهره حمله کند، قاتل از بازی خارج می شود!

توجه داشته باشید که نقش های فرعی دیگری مانند سیاه زخم، داروساز، آمپول زن، کابوس، شب خسب، دورو، بمب ساز،شارلاتان و … هم برای گروه مافیا تعریف شده اند که مربوط به نسخه کلاسیک و اصلی بازی نیستند و در صورت تمایل دوستان و درخواست در قسمت کامنتُ این نقش ها نیز معرفی می گردند.

صفحه بعدی صفحه قبلی